Møbler med god samvittighed

- Miljørigtige møbler i indretningen

 

ISO 9001

En uafhængig vurdering og certificering af jeres kvalitetsledelsesessystem af DNV GL sender et klart signal til markedet om at vi arbejder effektivt med kavlitet. 

Hvad er ISO 9001

  •     -  ISO 9001 indeholder en model til et kvalitetsledelsessytem. Modellens fokus på effektivisering af processer, bidrager til at virksomheden kan opnå ønskede resultater.
  •     -  Standarden fremmer implementeringen af en proces tilgang, som lægger vægt på behov, merværdi og effektivitet samt en kontinuerlig forbedring gennem objektive målinger.
  •     -   Tidligere versioner af ISO 9001 var skræddersyet til produktionsindustrien og krævede en omfattende systemdokumentation. Den nuværende version er mere generisk og kan anvendes indenfor alle organisationer uanset branche, størrelse og produkttype.

Dette vil gavne din virksomhed

En certificering i ISO 9001 demonstrerer Onewoods organisations evne til at opfylde vores horhandleres krav og behov.

Dette resulterer i:

    -   Forbedret kundetilfredshed og tillid, som kan medføre øget forretning
    -   En konkurrencefordel, da flere og flere virksomheder kræver, at deres leverandører og underleverandører har en kvalitetsledelsescertificering

 

ISO 14001

ISO 14001 er den mest anderkendte internationale standard indenfor miljøledesessystemter og anvendes verden over. Standarden kan anvendes indenfor et bredt spektre af brancher og aktiviteter. Standarden leverer en struktur, hvorigennem en organisation kan levere miljøforbedrende resultater i overensstemmelse med de miljøpolitiske forpligtelser.

Standarden specificerer krav til, hvordan vi proaktivt opnår følgende tilsigtede resultater:

    -   Identificer og forstå virksomheden miljømæssige forhold og påvirkning i henhold til virksomhedens aktiviteter, produkter og services.
    -   Forstå hvordan væsentlige forhold kan håndteres, implementer de nødvendige kontroller og sæt klare mål til forbedring af den miljømæssige indsats.
    -   Fastlæg virksomhedens miljøpolitik og målsætninger.
    -   Administrer virksomhedens forpligtelser til at overholde de glædende lovkrav, forpligtelse overfor andre interessenter samt regelmæssigt kontrollere status heraf.
    -   Løbende forbedring af miljøledelsessystemet.
         ISO 14001 anvender High Level Structure (HLS) og er derfor nem at integrere med andre ledelsessystemstandarder.

Hvorfor gavner en certificering jeres virksomhed?

Der er adskillige fordele ved ISO 14001, men de mest værdifulde standarder gør det muligt for jeres virksomhed at:

    -   Bygge og drive et miljøledelsessystem indenfor en veldefineret og klar struktur, som samtidig er fleksibel i forhold til jeres virksomheds behov og forventninger.
    -   Have et værktøj til forbedring af den miljømæssige indsats midler til effektivt at overvåge og måle den miljømæssige indsats.
    -   Lette reduktionen af forurening, affaldsgenerering og uhensigtsmæssige udledninger i miljøet. Dette omfatter ligeledes miljøpåvirkninger relateret til produktet set ud fra et livscyklusperspektiv.
    -   Forbedre anvendelsen af jeres resourcer herunder jeres energiforbrug, hvilket kan medføre en reduktion af driftsomkostninger.
    -   Imødekomme den miljømæssige lovgivning samt koncern krav.